Computer Science and Information Technologies, Computer Science and Information Technologies 2016

Font Size: 
Synthesis methods for fuzzy controller with double base of rules
K. A. Solovyov, E. A. Muravyova

Last modified: 2020-12-20

Abstract


To improve the precision of the fuzzy controller the structure of the fuzzy controller with double base of rules has been designed. The present article considers the two methods of synthesis of the fuzzy controller with double base of rules which is different by the initial data requirements.

Keywords


Synthesis methods; fuzzy controller; double base of rules

References


1. Muravyova E.A., Solovev K.A., Sultanov R.G.,Soloveva O.I. Sintez nechetkogo regulyatora szadannoy mnogomernoy staticheskoykharakteristikoy // Elektronnyy nauchnyy zhurnal«Neftegazovoe delo». 2015. №1. S.245-260.

2. K.A. Solovev, E.A. Muravyova Sintez etalonnoymodeli dlya sistemy upravleniya tekhnologicheskimprotsessom na baze nechetkogo regulyatora vtorogoporyadka. Aviakosmicheskoe priborostroenie. M.:Nauchtekhizdat, 2015 g. №10 S. 42-46.

3. 3.Solovev K.A., Muravyova E.A., Sultanov R.G.,Soloveva O.I. Sintez nechetkogo regulyatora dlyaupravleniya sootnosheniem raskhodov «gaz –vozdukh» na osnove rezhimnoy karty // Elektronnyynauchnyy zhurnal «Neftegazovoe delo». 2015. №1.S.275-291.

4. 4.Solovev K.A., Muravyova E.A., Sultanov R.G.Obuchenie nechetkogo regulyatora vtorogo poryadka// Sbornik materialov I Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Avtomatizatsiya, energo-i resursosberezhenie v promyshlennomproizvodstve». – Ufa: Neftegazovoe delo, 2016 .– 438s.

5. Aliev R.A. i dr. Upravlenie proizvodstvom prinechetkoy iskhodnoy informatsii M.:Energoatomizdat, 1991,– 240 s.: il.

6. Gostev V.I. Nechetkie regulyatory v sistemakhavtomaticheskogo upravleniya. K.: Radioamtor,2008,– 972 s.

7. Prikladnye nechetkie sistemy: Per. s yapon. / K. Asai,D. Vatada, S. Ivai i dr.; pod redaktsiey T. Terano, K.Asai, M. Sugeno.– M.: Mir, 1993.– 368 s., il.

8. Sakhnyuk P.A. Intellektual'nye sistemy i tekhnologii:Uchebnoe posobie.– Stavropol': Agrus, 2012.– 228 s.

9. Solovev K.A., Adaptatsiya nechetkogo regulyatora./K.A. Solov'yev, E.A. Muravyova, R.G. Sultanov //Neftegazovoe delo. Tom 12 №3. 2014.– S. 123-128.

10. Upravlenie tekhnologicheskimi protsessami,realizovannoe na chetkikh logicheskikh regulyatorakh/ M. B. Guzairov, E. A. Muravyova. M.:Mashinostroenie, 2012. – 305 s.


Full Text: PDF